Listy dostępne na serwerze ml.wtp3.org - Administracja

Witamy!

Nie ma obecnie żadnych publicznie dostępnych Mailman list na serwerze ml.wtp3.org.Wejście w opcje konfiguracyjne listy ukrytej wymaga utworzenia URL podobnego do aktualnego, ale ze znakiem '/' i nazwą listy na końcu. Posiadając odpowiednie uprawnienia, można założyć nową listę.

Ogólne dane o listach dostępne są na stronie informacyjnej danej listy.

(Pytania i komentarze kieruj do mailman@ml.wtp3.org.)


Delivered by Mailman
version 2.1.39
Python Powered Powered by FreeBSD